Produkter

Ogräsduk Terminator

Ogräsduk Terminator

Ogräsduken Terminator är ett effektivt sätt att bekämpa ogräs men ser ändå till att vatten luft och gödning tränger igenom på ett optimalt sätt. Den bruna färgen på duken drar till sig solljuset och därmed får man en högre temperatur i jorden. Duken är UV skyddad så inget täckmateriall behövs om man täcker duken blir livslängden på duken längre

Fördelarna med ogräsduk är följande:

 • Problemen med ogräs upphör eller blir obetydliga. Dukarnas färg och konstruktion gör att ogräset dör och deras frö sätter inte i gång att gro. Detta medför tidsmässiga samt ekonomiska vinster i form av mindre skötsel för att hålla ogräset i schack.
 • Man erhåller en bättre tillväxtmiljö för sina växter. Den mörka duken drar till sig solljus vilket påverkar jordtemperaturen positivt. Vatten och näringsämnen går direkt till växterna. De behöver inte konkurrera med ogräset. Vilket även medför mindre bevattningstillfällen.
 • Dukens förväntade livslängd 3-5 år men garanteras 2,5år vid otäckta förhållande vid täckning av markduken ökar livslängden markant.

För omgående leverans från vårt lager har vi 2,40x100m och 4,80x100m i 120g/m² 

Förankring av ogräsduken görs med fördel med våra träspik.

Partners

 • Splendor Plant
 • BioBag
 • SVENSK ENSILAGEPLAST RETUR AB
 • Berry
 • Schenker
 • Arbetstimmar

  Måndag - Fredag: 08:00 - 16:30

Webbplats www.marktegs.se använder cookies. Mer information.