Produkter

Plantex® RootBarrier

Plantex® RootBarrier

Plantex® RootBarrier är den perfekta lösningen för att kontrollera växter med aggresiva rot system. Det rekmomenderas särskilt för stadinfrastruktur så som trottoarer, hårdgjorda ytor, kablage, vattten och avloppsledningar mm som skyddas mot inträngande rötter.

Partners

  • Splendor Plant
  • BioBag
  • SVENSK ENSILAGEPLAST RETUR AB
  • Berry
  • Schenker
  • Arbetstimmar

    Måndag - Fredag: 08:00 - 16:30

Webbplats www.marktegs.se använder cookies. Mer information.