Marktegs AB
bild94.jpg
bild84.jpg
mark3.jpg
golf2.jpg


Företaget MARKTEGS startades våren 2005 med inriktning på försäljning av fibermaterial, då framförallt fiberduk till jordbruket. Efterhand har fler produkter kommit in i sortimentet och med detta har även kundbasen förändrats. Förutom jordbrukare är våra kunder idag golfklubbar och fotbollsföreningar. De köper vår speciellt framtagna fiberduk för att skydda och driva på green och plan tidigt på våren. Försäljning av geotextil sker till bygg- och anläggningsföretag samt kommuner. Ogräsduken Terminator säljer vi med stor framgång till mark- och parkföretag samt andra företag som håller på med planterings- och anläggningsarbete.

För oss är det viktigt att kunna sälja produkter med hög kvalitet till ett konkurrensmässigt bra pris. Att ge konkurrensmässigt bra priser för oss innebär att även små och medelstora aktörer skall erhålla ett mycket bra pris.