Plantex®

Plantex® Gold

Plantex® Gold

Ogräsduken Plantex® Gold är ett effektivt sätt att bekämpa ogräs samtidigt som vatten, luft och gödning tränger igenom på ett optimalt sätt. Den bruna färgen på duken drar till sig solljuset och därmed får man en högre temperatur i jorden. Duken är UV skyddad så inget täckmaterial behövs. Täcker man duken ökar man dukens livslängd ytterligare. 

Artikel nr Bredd Längd Vikt
081007 2,0 m 100 m 125 g / m²
081023 5,2 m 100 m 125 g / m²

Fördelar med ogräsduk:

 • Problemen med ogräs upphör eller blir obetydliga. Dukens färg och konstruktion gör att ogräset dör och frö sätter inte i gång att gro. Detta medför tidsmässiga samt ekonomiska vinster i form av mindre skötsel för att hålla ogräset i schack.
 • Man erhåller en bättre tillväxtmiljö för sina växter. Den mörka duken drar till sig solljus vilket påverkar jordtemperaturen positivt. Vatten och näringsämnen går direkt till växterna. De behöver inte konkurrera med ogräset. Vilket även medför mindre bevattningstillfällen.
 • Dukens förväntade livslängd är ca 3 år vid otäckta förhållande vid täckning av markduken ökar livslängden markant.
 • Förankring av ogräsduken görs med fördel med våra träspik.

Glöm inte

Partners

 • Splendor Plant
 • BioBag
 • SVENSK ENSILAGEPLAST RETUR AB
 • Berry
 • Schenker
 • Arbetstimmar

  Måndag - Fredag: 08:00 - 16:30

Webbplats www.marktegs.se använder cookies. Mer information.