Produkter

Dagvattenkassett

Dagvattenkassett

Dagvattenkassetten används framförallt till fördröjning, infiltration eller uppsamling av dagvatten

MIA Rainbox 3S är en  dagvattenkassett som används framförallt till fördröjning, infiltration eller uppsamling av dagvatten.  Den typiska installationsytan för MIA Rainbox är grönytor, lekplatser, parkeringar och uppställningsplatser.

Rainbox 3S är konstruerad på ett sådant sätt att kassetthälfterna kan skjutas in i varandra när de staplas. Denna lösning gör att produkten tar mindre plats när den förvaras på byggarbetsplatsen och vid transport. Vid tillverkning av Rainbox 3S används 100 % återvinningsbar polypropen som har utvecklats speciellt för denna produkt. Rainbox 3S har en hållbar och patenterad design som möjliggör en livslängd på 50 år eller mer. Vid montering krävs det två clips på kortsidan och två clips på långsidan av varje kassett.

Partners

  • Splendor Plant
  • BioBag
  • SVENSK ENSILAGEPLAST RETUR AB
  • Berry
  • Schenker
  • Arbetstimmar

    Måndag - Fredag: 08:00 - 16:30

Webbplats www.marktegs.se använder cookies. Mer information.